Privacy

Privacy Policy Chairful

Chairful vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Chairful zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat:
– het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer er meer wordt gevraagd dan noodzakelijk is, is dit alleen met uw expliciete toestemming, en wordt uitgelegd waarom deze aanvullende gegevens extra worden gevraagd;
– toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– gegevens alleen worden doorgegeven aan derde partijen, omdat dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Chairful daar wettelijk toe verplicht is;
– er bij het delen van gegevens aan derde partijen, er met deze partijen afspraken worden gemaakt om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
– er passende beveiligingsmaatregelen worden gedaan om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Chairful persoonsgegevens verwerken;
– uw recht wordt gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.