Fascia Integratie Therapie (F.I.T.) en fasciatraining

F.I.T. fascia integratie therapie

Het vak fysiotherapie is altijd in beweging en ontwikkeling. Een van de laatste ontwikkelingen is de Fasciatherapie. Met daaraan gekoppeld fasciatraining. In mijn zoektocht naar een iets zachtere behandeling van triggerpoints door Dry Needling kwam Fasciatherapie op mijn pad.

Binnen de fasciatherapie staat de behandeling van Myofasciale Triggerpoints centraal. Daarbij wordt ook gekeken naar het omgevende bindweefsel-netwerk waar de triggerpoints deel van uitmaken. Dit netwerk heet: Fascia.

Duikerspak

Fascia omgeeft ons hele lichaam als een soort wetsuite, een duikerspak. Het is een heel dun vlies dat ons lijf omhult. Elke spier omhult. Tussen huid en spiermassa ligt. En tussen spier en bot ligt en onze organen omgeeft. Fascia houdt ons lichaam bij elkaar in een netwerk van bindweefsel. En waarin zeer belangrijke functies liggen ingebed, zoals pijnreceptoren (zenuwuiteinden).

Fascia is in gezonde conditie een soepel bewegende en verplaatsbaar laagje. Het bestaat uit grondsubstantie (een soort gel), vezels en cellen. Het zorgt ervoor dat wij kunnen bewegen in ons lichaam. Het stuurt en verdeelt allerlei informatie door het gehele lichaam.

Beweeglijkheid

Fascia in minder gezonde conditie wordt minder soepel en verkleeft uiteindelijk. Het wordt stug en stijf. Zorgt ervoor dat spieren pijnlijk gaan aanvoelen en de beweeglijkheid van het lichaam beperkt.

Myofasciale Triggerpoints maken letterlijk deel uit van deze Fascia. Omdat triggerpoints al jaren de focus zijn binnen mijn behandelingen was de stap naar de fasciatherapie in 2018 een logisch gevolg.

Triggerpoint

Fasciatherapie is in de meeste gevallen een wat zachtere behandelingsmethode dan Dry Needling. Hoewel ook binnen deze therapie de triggerpoints stevig worden aangepakt. De diverse technieken richten zich erop de fascia weer soepel te maken. Hierdoor voelt de cliënt zich weer vrijer en soepeler in zijn lichaam.

Naast de manuele benadering van de fascia krijgt de cliënt ook oefeningen mee om zelf de soepelheid van de fascia te bevorderen en/of te onderhouden (fasciatraining).

De opleiding F.I.T. heb ik in 2020 afgerond.

_Fascia2
_Fascia1