Fascia Integratie Therapie (F.I.T.) en fasciatraining

F.I.T. fascia integratie therapie

Het mooie van het vak fysiotherapie is dat het altijd in beweging en in ontwikkeling is. Een van de laatste ontwikkelingen binnen dit vak is Fasciatherapie en daaraan gekoppeld fasciatraining. In mijn zoektocht naar een iets zachtere behandeling van triggerpoints door met name Dry Needling kwam Fasciatherapie op mijn pad.

Binnen de fasciatherapie staat ook de behandeling van Myofasciale Triggerpoints centraal, maar wordt er ook gekeken naar het omgevende bindweefsel-netwerk waar de triggerpoints deel van uitmaken. Dit netwerk heet: Fascia.

Fascia omgeeft ons hele lichaam als een soort wetsuite, een duikerspak. Het is een heel dun vlies dat ons lijf omhult, elke spier omhult, tussen huid en spiermassa ligt, tussen spier en bot ligt en onze organen omgeeft. Fascia houdt ons lichaam bij elkaar in een netwerk van bindweefsel, waarin zeer belangrijke functies liggen ingebed, waaronder bijvoorbeeld pijnreceptoren (zenuwuiteinden).

Fascia is in gezonde conditie een soepel bewegende en verplaatsbaar laagje. Het bestaat uit grondsubstantie (een soort gel), vezels en cellen. Het zorgt ervoor dat wij kunnen bewegen in ons lichaam en dat allerlei informatie door het gehele lichaam wordt doorgestuurd en verdeeld.

Fascia in minder gezonde conditie wordt minder soepel en verkleeft uiteindelijk. Het wordt stug en stijf en zorgt ervoor dat spieren pijnlijk aan gaan voelen en de beweeglijkheid van het lichaam beperkt.

Myofasciale Triggerpoints maken letterlijk deel uit van deze Fascia. Omdat triggerpoints al jaren de focus zijn binnen mijn behandelingen was de stap naar de fasciatherapie in 2018 een logisch gevolg.

Fasciatherapie is in de meeste gevallen een wat zachtere behandelingmethode dan bijvoorbeeld Dry Needling, hoewel ook binnen deze therapie de triggerpoints stevig worden aangepakt. De diverse technieken richten zich erop de fascia weer soepel te maken waardoor de client zich weer vrijer en soepeler in zijn lichaam voelt.

Naast de manuele benadering van de fascia wordt de client ook geleerd middels oefeningen zelf de soepelheid van de fascia te bevorderen en/of te onderhouden (fasciatraining).

De opleiding F.I.T. wordt in 2020 afgerond.

_Fascia2
_Fascia1